DCA Dollar Cost Averaging คืออะไร?

การออมเงินเพื่อทำให้เงินงอกเงยมีหลากหลายวิธีการ เราลองมาทำความรู้จักกับการออมที่เรียกว่า ดีซีเอ DCA หรือ Dollar Cost Averaging แล้วเจ้า DCA คืออะไร?

 3,307 total views,  3 views today

Read more