Investment

ภาพรวมตลาดการเงิน

Share this article

มีเงิน มีเงิน จะเอาไปลงทุนทำอะไรดี ให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคาร เพราะถ้าฝากแต่ธนาคารเก็บไว้นานๆจะขาดทุนเอา เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมีมูลค่ามากกว่าดอกเบี้ยที่ได้รับ วีโคเลยมาแนะนำการลงทุนที่มีหลากหลายรูปแบบผ่านตลาดเงิน (Financial Market) จะมีวิธีอะไรบ้าง ที่เราสามารถลงทุนได้ วันนี้เลยนำเรื่องโครงสร้างตลาดการเงินมาเล่าให้ฟังกันเพื่อเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจตลาดเงิน ซึ่งเป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถลงทุนได้ มีอะไรบ้างเราลองทำความเข้าใจภาพนี้กันก่อนดีกว่า

ตลาดการเงิน (Financial Market) คือ แหล่งกลางในการซื้อและขายหลักทรัพย์เป็นตัวเชื่อมโยง ระหว่างนักลงทุน(ผู้มีเงินทุน)และผู้ต้องการเงินทุน ซึ่งใช้วิธีการออกตราสารทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์

ภาพรวมตลาดการเงิน

0. ตลาดการเงิน Financial Market

1. ตลาดตราสารพื้นฐาน

1.1 ตลาดเงิน (Money market) คือ ตราสารอายุน้อยกว่า 1 ปี หรือ ตราสารที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี เช่น ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน เป็นต้น

1.2 ตลาดทุน

1.2.1 ตลาดแรก

1.2.1.1 Right Offering (RO) คือ การเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้กับนักลงทุนรายเดิม

1.2.1.2 Private Placement (PP) คือ การเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้กับนักลงทุนรายใหญ่ หรือ นักลงทุนสถาบัน

1.2.1.3 Public Offering (PO) หลายคนคงจะรู้จักชื่อนี้กันดี คือการเปิดขายหุ้นครั้งแรก หรือ เรียกสั้นๆว่า IPO = initial public offering เปิดขายหุ้นครั้งแรกให้กับนักลงทุนทั่วไป ได้ร่วมลงทุนกับกิจการที่เข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

1.2.2 ตลาดรอง

1.2.2.1 ไม่เป็นทางการ OTC

1.2.2.1.1 ThaiBMA

1.2.2.2 ทางการ

1.2.2.2.1 SET/ MAI

SET: Stock Exchange of Thailand ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ตลาดสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้น (สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ) สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งผู้มีหุ้นสามารถเสนอราคาที่ต้องการขาย และผู้ต้องการลงทุนสามารถเสนอราคาซื้อได้ ผ่านระบบซอฟต์แวร์ เมื่อระบบจับคู่สำเร็จจะเกิดการซื้อขายจริง ทำให้เกิดการเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้น หรือ สิทธิ์การเป็นเจ้าของบริษัท

MAI: Market for Alternative Investment ตลาดเอ็มเอไอ เป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางและเล็ก โดยเน้นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสูง และมีแนวโน้มการเติบโตดีในอนาคต

                                       **ความแตกต่าง ระหว่าง SET กับ MAI พูดให้เข้าใจง่ายๆคือ SET จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ส่วน MAI จะย่อส่วนลงมา เพื่อทำในธุรกิจขนาดกลางและเล็กมีแหล่งในการระดมทุน เพื่อทำให้ธุรกิจมีทุนในการสร้างความเติบโต สิ่งที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ SET ทุนชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป ส่วน MAI ทุนชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 50 ล้านขึ้นไป ยังมีรายละเอียดในส่วนที่แตกต่างกันอีก แต่ในส่วนนี้ต้องการให้เข้าใจแค่ภาพรวม

1.2.2.2.2 TBX

2. ตลาดตราสารอนุพันธ์

2.1 ตลาดเป็นทางการ

2.1.1 TFEX

2.2 ตลาดไม่เป็นทางการ

3. ตลาดการเงินระหว่างประเทศ

สรุป

ตลาดการเงิน (Financial Market) เป็นตลาดที่น่าสนใจอีกตลาดนึงในการลงทุนผ่านตราสารทางการเงิน ไม่ต้องลงทุนเปิดร้านโดยตรง แต่ใช้วิธีการลงทุนในหน่วยลงทุนในรูปแบบต่างๆของตลาดการเงิน ได้ผลตอบแทนแตกต่างกันไปตามรูปแบบตราสาร ยกตัวอย่างเช่น เงินปันผล (Dividend), ส่วนต่างราคา (Capital gain), และอื่นๆ ที่สำคัญผู้ลงทุนต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก่อนทำการตัดสินใจเพราะการลงทุนมีความเสี่ยง หากสนใจลงทุนปรึกษาได้ฟรีกับผู้มีใบอนุญาติ investment consultant ขอให้การลงทุนทำให้เงินทำงานและงอกเงยตามที่คาดหวังไว้ทุกท่านครับ

ขอขอบคุณ

Loading