Tech

วิธีเพิ่มลดจำนวน Tags Cloud

Share this article

วิธีเพิ่มลดจำนวน Tags Cloud

เพื่อนๆหลายคนที่ใช้ wordpress คงจะเจอปัญหาว่าจำนวน Tags Cloud มันยาวล้นไปไกลเลยทีเดียว โดยเฉพาะการวาง Tags Cloud ไว้ที่ Footer ก็ยาวเกิน Footer ในส่วนอื่น แล้วเราจะแก้ไขโดยการเพิ่ม ลด จำนวน Tags Cloud ที่แสดงได้อย่างไรกัน ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก Tags Cloud กันก่อน

แท็กคลาวด์ (อังกฤษ: tag cloud, word cloud) คือ การจับสำนวนหรือคำ ในเนื้อหาบนเว็บไซต์ และแยกลำดับสถิติ จำนวนนับเพื่อนำมาจับกลุ่มกัน มีลักษณะคล้ายก้อนเมฆ มีการกำหนดขนาดตัวอักษรให้มีความใหญ่ เล็กต่างกัน เพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เห็นความสำคัญของ คำ (tag) นั้นๆตามลำดับ จุดประสงค์หลักๆ ก็เพื่อสร้างความแปลกใหม่ ในการเข้าถึงเนื้อหา และความทันสมัยบนเว็บไซต์ที่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และกระตุ้นการคลิกเข้าไปดูในเนื้อหาตามคำที่สนใจได้ง่ายขึ้น

ในปัจจุบันที่ใช้กันส่วนใหญ่มักจะเป็นเว็บประเภทบล็อก เครือข่ายสังคม และวิดีโอออนไลน์ โดยเว็บกลุ่มนี้จะใช้แท็กคลาวด์จากกลุ่มคำค้น (keyword) ที่ผู้เข้าชมพิมพ์ค้นหาภายในเว็บไซต์

จากนั้นเรามาเรียนรู้วิธีการปรับ เพิ่ม ลด จำนวน Tags Cloud

วิธีเพิ่ม ลด จำนวน Tags cloud บน WordPress

  1. แก้ไขชื่อไฟล์จาก category-template.php เป็น category-template-original.php
  2. ทำการดาวน์โหลดโดยก๊อปปี้ไฟล์ category-template-original.php ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ wp-includes โดยใช้โปรแกรม FileZilla เป็นการดาวน์โหลดแบบ FTP
  3. เปิดไฟล์โดยใช้ Text Editor เช่น Notepad++
  4. ค้นหาบรรทัดที่มีคำว่า “ ‘smallest’ => 8, ‘largest’ => 22, ‘unit’ => ‘pt’, ‘number’ => 45,”
  5. แก้ไข number จาก 45 เป็นตัวเลขที่ต้องการ เพื่อลดจำนวน Tags cloud ที่แสดงให้สั้นลง และสามารถแก้ไขขนาดตัวหนังสือ Tags cloud ให้เล็กสุด ใหญ่สุดได้ตามต้องการ ในค่า ‘smallest’ => 8, ‘largest’ => 22, เปลี่ยนตัวเลข
  6. ตรวจสอบการแก้ไขให้ถูกต้อง ระวังไปแก้ไขส่วนอื่น อาจทำให้โปรแกรมใช้งานไม่ได้เลย
  7. จากนั้นแก้ชื่อไฟล์จาก category-template-original.php เป็น category-template.php
  8. ทำการอัพโหลดไฟล์ไปที่ตำแหน่งเดิมโดยใช้โปรแกรม FileZilla

ข้อควรระวัง

  • สำรองไฟล์ต้นฉบับเผื่อแก้ไขผิดพลาดสามารถนำไฟล์เดิมมาแทนที่ได้
  • ตอนแก้ไข ตรวจสอบให้ดีว่า ไม่ได้ไปลบอักษร หรือ เพิ่มอักษร หรือ แก้ไขตัวเลขในเครื่องหมายคำพูดถูกต้องตามแบบเดิม เพราะพลาดเพียงนิดเดียวอาจทำให้โปรแกรมใช้งานไม่ได้เลยทีเดียว

Loading